Оцінка вартості підприємства, бізнесу, ЦМК

Оцінка вартості підприємства, бізнесу, ЦВК

Бізнес оцінювати має право лише сертифікований фахівець, який пройшов відповідне профільне навчання, стажування, після чого з успіхом здав іспит спеціальної комісії. Ну а максимально актуальні і достовірні результати після оцінки, може гарантувати лише досвід професіонала. Адже для правильного оцінювання майна будь-якого виду, будуть потрібні знання всіх тонкощів в певному напрямку. Звернувшись в нашу компанію, Ви отримаєте послуги найвищого рівня від досвідчених оцінювачів, що мають достатньо знань для якісного і швидкого виконання поставлених завдань.

Оцінка ринкової вартості підприємства, підходи, які використовуються нашими профі

Основні підходи, якими користуємося не тільки ми, а й більшість організацій, що займаються оцінюванням по всьому Світу:

1) Порівняльний підхід оцінки фірми.

Даний підхід дуже популярний у всіх куточках нашої планети Земля, проводиться на підставі мультиплікаторів. Головна область застосування мультиплікаторів - акції підприємств, або підприємства в загальному. Серед фінансових аналітиків, цей вид оцінки бізнесу дуже затребуваний, він допомагає відповісти на головне питання: недооцінена або переоцінена організація або акції компанії, якщо порівнювати з аналогами. Закриті компанії найбільш ефективно оцінювати за допомогою мультиплікаторів, це дуже важливо знати кожному професіоналу.

Найбільш часто вживаним мультиплікатором вважається EV / EBITDA. Він широко використовується не тільки в разі потреби провести класичні розрахунки, але і в неординарних ситуаціях, коли відбувається боргове фінансування. EV в цій мультиплікації - вартість компанії, а EBIDTA- величина, по якій оцінюються можливості організації, якщо вона надається в якості застави, для погашення існуючих боргів, інше. Якщо попит на продукцію фірми мало залежить від ринкової ситуації, то вона буде мати високі мультиплікатори.

Якщо говорити про українські компанії, то на сьогоднішній день, найбільш приваблива галузь для інвестування - торгівля, в цій сфері відбувається стабільне зростання EV / EBITDA.

Щоб оцінка була об'єктивною, наші аналітики найвищого рівня розраховують цей популярний мультиплікатор індивідуально для кожного об'єкта.

2) Оцінка вартості компанії із застосуванням витратного (майнового) підходу. Найбільш часто, такий підхід застосовується нашими співробітниками по відношенню до організації, коли підприємство знаходиться на стадії банкрутства, ліквідації, санації або взагалі є збитковим. Головний метод майнового підходу-метод накопичення активів. Також, оцінювач може використовувати метод поточної вартості можливого результату ліквідації компанії, або інші методи, які будуть обґрунтовані доцільністю в тому чи іншому випадку.

Метод, що передбачає накопичення активів, допомагає визначити чисту вартість активів організації. Чиста ціна на активи підприємства, класифікується як різниця між вартістю зобов'язань в день оцінки бізнесу, і вартістю активів, відбувається така оцінка з урахуванням деяких особливостей, ось найбільш явні:

а) вартість поточних і довгострокових зобов'язань, залежно від виду визнається такою, яка дорівнюватиме вартості, зазначеної в звіті бухгалтерів, або розраховується за допомогою дисконтування сум (відсотки, основний борг). Вони повинні бути погашені в певний період, обґрунтовані для кожного зобов'язання дисконтною ставкою;

б) отримані векселі оцінюються за допомогою визначення ринкової вартості, з урахуванням ймовірності їх погашення і термінів погашення

в) інвестиції (поточні і довгострокові). Оцінюються вони виходячи з ринкової вартості;

г) матеріальні оборотні активи (товари; запаси різного характеру, що мають цінність), якщо їх поточна ціна відповідає вартості, яка вказана в бухгалтерському обліку, оцінюються виходячи з їх вартості, відображеної в документації бухгалтерського спрямування, в інших випадках-виходячи з вартості ліквідації або ринкової вартості таких активів, звичайно, якщо вона не перевищує ліквідаційну;

д) дебіторська заборгованість на певний момент, оцінюється з урахуванням строку повернення, шляхом відшкодування або погашення, і ймовірності її повернення зовсім;

е) необоротні активи в частині довгострокової дебіторської заборгованості та відстрочених податкових активів проходять оцінку з урахуванням терміну відшкодування або погашення, а також ймовірності повернення;

ж) необоротні активи в частині коштів основного напрямку, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових вкладень, нематеріальних активів, як правило, оцінюються із застосуванням бази оцінки, яка відповідає неринковим або ринковим видам вартості, вибір деяких, визначається в суворій відповідності з національними стандартами України.

3) Прибутковий підхід-найбільш популярний, коли визначається ринкова вартість компанії, з цієї причини, наші оцінювачі приділяють йому особливу увагу під час аналізу підприємств.

Ґрунтується цей підхід на застосуванні процедур маркетингового характеру щодо проведення чистих дивідендів або грошових потоків (очікуваних доходів) у вартість фірми. Підсумкові результати виводяться, завдяки врахуванню цілісності майнового комплексу під оцінку, поточного фінансового стану компанії, прогнозних показників діяльності такого майнового комплексу.

Прибутковий підхід зазвичай супроводжується одним з двох методів:

- метод непрямої капіталізації (дисконтних грошових потоків);

- прямої капіталізації доходів.

Від ступеня визначення, з якого може бути складений точний прогноз майбутніх дохідних потоків, цілі оцінки, від виду потоків, оцінюваної компанії, залежить, який саме слід вибрати метод.

Якщо говорити про практику по всій планеті, то оцінка ринкової вартості підприємства проводиться саме за допомогою методу непрямої капіталізації. Цей метод передбачає такі стандартні процедури:

- Визначення вартості цілісного майнового комплексу як реверсії, суми поточної вартості чистих грошових потоків, поточної вартості надлишкового майна організації.

- Визначення поточної вартості чистих грошових потоків, надлишкового майна, реверсії, якщо вони є в цілісному майновому комплексі.

- Проведення розрахунку вартості реверсії та обов'язкове обґрунтування.

- Визначення дисконтної ставки і її обґрунтування.

- Прогнозування складових чистого потоку грошей, його розрахунок на кожен квартал, місяць, рік прогнозного періоду.

- Визначення прогнозного періоду надходження потоку грошових коштів.

- Вибір певної моделі грошового потоку.

Розрахувати грошовий потік можна на підставі результатів після аналізу показників фінансово-господарської діяльності компанії, цілісний комплекс майна, яке потрібно оцінити за прогнозний період і попередній період перед оцінкою.

Процес прогнозування грошових потоків відіграє велику роль під час того, коли відбувається визначення вартості підприємства, і наші фахівці знають про це, тому даного фактору вони приділяють особливу увагу.

Прогноз грошових потоків організації, дає можливість, з певною часткою ймовірності оцінити їх стан через деякий час. Слід так само пам'ятати, що найбільш часто, оцінювання компаній базується не на бізнес-плані підприємства, а на прогнозі грошових потоків.

Оцінка підприємств, які існують відмінності між бізнес-планом і прогнозом грошових коштів

Якщо братися за порівняння прогнозу грошових коштів і бізнес плану, то відмінності між ними такі:

 1. Бізнес-план передбачає ретельний облік і детальний аналіз можливостей (фінансових, кадрових, організаційних, технічних) компанії втілити в життя всі плани і цілі, а ось прогноз має основу, яка складається з оцінки фін. стану фірми і її інвестиційної привабливості.
 2. Бізнес-план відображає майбутній стан підприємства на підставі прогнозів топ менеджерів, а ось прогноз потоків грошей, відображає ринкову думку про перспективи отримання прибутку, без взяття до уваги нездійсненних і здійсненних суб'єктивних бажань керівництва організації.
 3. Об'єкт прогнозування - не всі напрямки діяльності компанії (фінанси, інноваційна діяльність, маркетинг, інше), а лише грошові потоки від основного роду діяльності, як узагальнений показник, який знадобиться для оцінювання вартості бізнесу.
 4. Кількість інформації, потрібної для бізнес-плану, потрібно більше, ніж при складанні прогнозу, адже фахівець не володіє інсайдерською інформацією, він лише висловлює думку на підставі різних показників і відкритих даних, з приводу перспектив фірми.

Як зазначалося вище, базовими даними для проведення грамотного прогнозу грошових потоків, коли відбувається оцінка вартості підприємства, тобто ті дані, які були отримані при визначенні фінансового стану та привабливості в плані інвестицій. Якраз вони і визначають, який краще вибрати метод прогнозування. Найактуальнішими для складання прогнозу величини ймовірних в майбутньому грошових потоків, на думку кращих оцінювачів, є такі методи прогнозування:

- моделі динамічного аналізу;

- оптимізація потоків грошей;

- оптимізація показників фінансового плану;

- максимізація завантаження;

- найкраща результативність;

- екстраполяція;

- життєвий цикл;

- усереднення;

- нормалізація.

В кожному окремому випадку, всі ці способи ретельно аналізуються, порівнюються між собою нашими професіоналами, і в підсумку підбирається найбільш актуальний варіант.

Оцінка підприємств, цілі її проведення

Найбільш поширеними є такі цілі визначення ринкової вартості компанії:

 1. Емісії цінних паперів.
 2. Складання бізнес-плану. В процесі розробляється план, за яким найкраще буде розвиватися фірмі, на підставі думки топ менеджменту.
 3. Обґрунтування інвестиційного рішення.
 4. Підвищення ефективності при управлінні.
 5. Визначення величини плати, якщо бізнес здається в оренду.
 6. Оскарження рішення суду про вилучення майна.
 7. Викуп акцій у головних акціонерів.
 8. Внесення майнових внесків засновників в статутний капітал.
 9. Для цілей бухгалтерського обліку, в разі переоцінки активів.
 10. Оподаткування.
 11. При проведенні страхових операцій (для точного визначення ринкової вартості всього майна).
 12. Визначення кредитоспроможності підприємства.
 13. Визначення вартості цінних паперів.
 14. Визначення ринкової вартості на момент оцінки, якщо має бути повний або частковий продаж / купівля компанії.

Для того, щоб наші оцінювачі змогли виконати свою роботу максимально швидко, варто відразу подбати про те, щоб всі ці документи були готові до надання:

- звіт про збитки і прибутки, якщо проводилася перевірка аудиторами, то останній аудиторський висновок;

- бухгалтерський баланс;

- дані бухгалтерської документації за останні п'ять років (може і три роки, в залежності від ситуації);

- звіт про підсумки випуску цінних паперів;

- копії проспектів емісії;

- свідоцтво про реєстрацію;

- статут.

Перелік документації, перерахований вище, носить інформативний характер, і може бути змінений, так що стосовно питань по документам, які слід надати для оцінки саме Вашого підприємства, звертайтеся до наших висококваліфікованих фахівців.

Якщо Вам необхідна достовірна оцінка вартості Вашої організації, обов'язково приходьте до нас! Адже позитивний досвід співпраці з українськими і зарубіжними компаніями не пройшов повз, ми надамо професійні послуги в максимально короткі терміни, і за помірну плату. Звертайтесь, і негайно переконуйтеся в цьому на власному досвіді!

Оцінка вартості підприємства, бізнесу, ЦМК
ТОВ, ВАТ, ЗАТ, ПрАТ
5000 грн.
від 4000 грн.
Строк: від 5 ти днів
Результат: Офіційний документ - звіт про незалежну оцінку
Необхідні документи: Свідоцтво про реєстрацію, баланс підприємства
Замовити
Відгуки

Оцінка обладнання для пекарні у Києві

Наиболее распространенной причиной обращения к специалистам по проведению экспертной оценки является оценка квартиры. Необходимость в такой оценке возникает чаще всего в случае смены собственника – продаже или покупке квартиры, когда стороны хотели бы точно оценить действительную стоимость объекта жилой недвижимости.

Виктор