Оцінка нематеріальних активів і інтелектуальної власності

Оцінка нематеріальних активів і інтелектуальної власності

Напевно, одна з найголовніших цінностей в сучасному Світі - індивідуальна власність в будь-якому вигляді, вона вимагає постійного захисту від різного роду посягань. У нашій країні, інтелектуальна власність - найбільш незахищена.

Щоб надійно і надовго захистити від незаконного відтворення, копіювання, «атак» конкурентів-плагіаторів, своїх винаходів, творчості, іншої праці, слід звернутися до кваліфікованих фахівців, якими ми і є!

Оцінка вартості об'єктів інтелектуальної власності і її важливість

Вельми актуальним завданням на сьогоднішній день є перетворення інтелектуальної власності в товар, за допомогою визначення її вартості. Рішення такого завдання дозволяє отримувати реальний прибуток від монопольного володіння винятковими правами. Якщо власність нематеріального характеру пройшла грамотну і об'єктивну оцінку, була правильно оформлена, має попит на ринку і правову охорону, то без сумнівів вона стане ліквідним активом компанії.

Такі нематеріальні активи дуже важливі для сучасних високотехнологічних та інноваційних галузей, в яких ведуть свою діяльність компанії. Часто саме така складова вартості стає вагомим внеском в загальну ціну за підприємство, а для підприємств в розвинених країнах, може перевищувати п'ятдесят відсотків.

ІВ (Інтелектуальна Власність) є однією з найважливіших, а буває що і найважливішим активом компанії. Часом трапляється так, що інтелектуальна власність коштує більше, ніж всі матеріальні активи підприємства, мало того - вона може бути головною складовою стратегії в маркетинговому напрямку.

Це особливо справедливо виглядає тоді, коли фірма має стійку і дуже міцну репутацію, працює на ринку наукової продукції і володіє відомими у всьому Світі товарними знаками.

Один з кращих інструментів для оптимізації бази податку на прибуток - використання в господарському обороті об'єкти ІВ, які розроблялися саме на підприємстві, або ж придбані, на підставі законної ліцензії. При цьому повинні бути коректно оформлені права на певний об'єкт ІВ, правильно поставлені на баланс в ролі нематеріальних активів і оформлені відповідно законодавчій базі.

Важливість послуги «оцінка вартості інтелектуальної власності» для організацій, що займаються високими технологіями

Що взагалі таке оцінка ІВ? Це встановлення ціни, яка виводиться, за допомогою аналізу потенційної ефективності нематеріального активу, що характеризується виробничою і технологічною новизною. Інакше кажучи, це оцінка споживчої вартості об'єкта, вона включає в себе здатність приносити прибуток власнику прав на неї.

Сучасні реалії такі, що бізнес будується не тільки на матеріальних активах, цінних паперах та акціях, а й інтелектуальної власності, нематеріальних активах.

Власники організацій, особливо, що працюють у високотехнологічних інноваційних сферах, чітко розуміють, що оцінка вартості нематеріальних активів і ІВ грає найважливішу роль, якщо оцінювати всю власність фірми. А якщо взяти до уваги компанії, що надають консалтингові послуги, займаються рекламою, випуском і розробкою програмного забезпечення, де головний актив - співробітник і його інтелект, знання, то там нематеріальні активи мають пальму першості, в порівнянні з матеріальними.

Послуги з визначення вартості ІВ - дуже складний і трудомісткий процес, що вимагає чимало часу і знань. Об'єктивність та якість виконаної роботи оцінювача залежить від його досвіду і рівня кваліфікації. А від того, наскільки серйозно Ви поставитеся до пошуку професійної фірми з надання таких послуг, залежить багато чого, тому будьте уважні і відповідальні.

Оцінка об'єктів інтелектуальної власності і нематеріальних активів, які є найпоширенішими для визначення вартості

Найбільш часто в нашу компанію звертаються з приводу оцінки таких видів ІС:

- Ноу-хау.

- Ділової репутації.

- Ліцензій і патентів.

- Торгової марки (бренду).

- Товарного знака.

Найчастіше, за оцінкою таких нематеріальних активів звертаються наші клієнти:

- нетрадиційних нематеріальних активів;

- ділової репутації;

- об'єктів суміжних прав та авторського права;

- інформації, що є комерційною таємницею;

- промислової власності.

За своєю суттю, ці нематеріальні активні, є активами, які мають фіксовану вартість, але не мають матеріального змісту. Вони формують репутацію власника, приносять йому прибуток і використовуються під час професійної діяльності, так що їх важливість неможливо переоцінити.

З розвитком економіки і вдосконаленням у всіх сферах, впровадження інноваційних технологій і різного характеру наукомісткої продукції, нематеріальні активи і власність інтелектуального плану стали найважливішою складовою частиною всіх активів підприємств, незалежно від їх роду діяльності, такі активи можуть бути застосовані для підвищення рівня конкурентоспроможності.

З огляду на той факт, що наша організація має в своєму штаті виключно професіоналів своєї справи, які мають величезний досвід роботи, і готові виконувати поставлені завдання в обумовлені терміни, визначаючи максимально справедливу ціну на момент оцінювання, ми - кращий варіант для Вас.

Нематеріальні активи, що під цим словосполученням слід розуміти?

Ознаки, що вказують на те, що певний актив не матеріальний:

- Він має підтверджуючу документацією про існування активу, виняткових прав і володіння. Це може бути свідченням, патентом, договором, інше.

- Способи приносити прибуток в подальшому.

- Термін використання повинен бути не менше одного року.

- Продукція, яка використовується для надання послуг або управлінських потреб.

- Окремо класифікується, в порівнянні з іншого роду майном фірми.

- Актив не має фізичної структури.

Нематеріальні активи, умовно діляться професіоналами на п'ять основних категорій:

1) Гудвіл (ділова репутація).

2) Нетрадиційні об'єкти ІВ (топографії інтегральних мікросхем, селекційні досягнення, відкриття, раціоналізаторські здобутки).

3) Інформація про комерційну таємницю. До неї відносяться: майнові права; конструкторські та проектні документи, які не охороняються технологічними патентами; результати дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт; ноу-хау (знання адміністративного, технічного, фінансового або управлінського спрямування, які можуть принести окрему користь або економічний прибуток).

4) Об'єкти авторського і суміжного права. Ними є: твори літератури, музики, науки, живопису, інших видів мистецтва, бази даних, топології мікросхем і програми для ЕОМ.

5) Власність промислова (свідоцтва на знаки обслуговування і товарні знаки, винаходи та патенти, промислові зразки і селекційні досягнення).

Ну а що ж таке нематеріальна власність з точки зору термінології? До неї відносяться об'єкти ділової репутації та організаційних витрат, об'єкти інтелектуальної власності, вони знаходять своє відображення в бухгалтерській звітності компанії. Вартість нематеріальних активів погашається за рахунок амортизації, у міру їх використання. Нарахування проводяться, незалежно від того, який саме рід діяльності є у підприємства основним і якою господарською діяльністю займалося воно в звітному періоді.

Дуже швидкий і динамічний зріст ринкових відносин, масового виробництва наукомісткої продукції, впровадження інноваційних технологій в усі напрямки, значення прав на ІВ суттєво зросло, це вказує на ймовірність виникнення проблем, які пов'язані з визначенням ринкової вартості, та й правильне складання бухгалтерського обліку, організації всього процесу.

Оцінка інтелектуальної власності і нематеріальних активів проводиться для:

 1. Визначення частки прибутку.
 2. Визначення ціни на ліцензію.
 3. Отримання пільг в плані податків, від використання об'єктів промислової власності.
 4. Видачі ліцензій на використання активів або поступку прав на нематеріальні активи.
 5. Рішення конфліктів різного характеру.
 6. Залучення інвесторів.
 7. Видачі кредиту під заставу виключних прав на актив.
 8. Оптимізації оподаткування.
 9. Введення і інвентаризації нематеріальних активів в господарчий обіг.
 10. Визначення вартості вкладу до статутного капіталу.

 Здійснюється оцінювання нематеріальних активів для аналізу і визначення двох видів вартості:

- відновлювальної (сума витрат на створення такого ж об'єкта);

- ринкової вартості (найбільш коректна вартість оцінюваного об'єкта в разі продажу на відкритому ринку, або при здійсненні угод на інших рівних умовах).

У нашій країні тільки формується фондовий ринок, так що відсутність даних про вартість нематеріальних активів на ринку досить серйозно гальмує процес. Ця ситуація диктує необхідність застосування витратного підходу при оцінці, це єдиний варіант, який раціонально буде використовувати в нинішніх реаліях. Основна ознака того, що оцінювач використовує витратний підхід - це вивчення вартості кожної частини об'єкта, після чого виводиться підсумковий результат, за допомогою підсумовування. При всьому при цьому, враховується ймовірність використання об`єкта інвестором не як єдиного цілого, а окремо, по кожному взятому елементу.

Наша компанія займається професійним незалежним експертним оцінюванням нематеріальних активів із залученням різних методів, вони вибираються, залежно від характеру об'єкта, процедура вибору передбачає чотири етапи:

 1. Аналіз структури, виділення окремих частин. Оцінка відбувається різними методами, а головне - диференційовано.
 2. Підбирається найактуальніший метод для аналізу кожної частини і виконуються підрахунки.
 3. Оцінюється реальна ступінь зносу складових частин активів, які не мають матеріальну складову. В даному випадку знос можна назвати втратами корисності, відповідно і вартості, це не тільки залежить від перебігу часу, але є й інші причини.
 4. Розрахунок залишкової вартості всіх частин, з яких складаються нематеріальні активи, плюс сумарна оцінка їх залишкової вартості. Така вартість виводиться завдяки відрахуванню з вартості накопиченого зносу.

Багато хто може запитати, так, а для чого потрібно оцінювати нематеріальні активи компанії?

Зазвичай, оцінювання нематеріальних активів - важлива процедура для сучасних організацій, особливо, якщо вони займаються своєю професійною діяльністю в сфері високих технологій. В давно завоювали неперевершену репутацію великих і відомих компаніях, цінність активів, які не мають матеріальну оболонку, має величезне значення. Адже вона може перевищувати 50% суми від загальних активів, в тому числі і матеріальних. Зростаючий обсяг нематеріальних активів в Україні, зумовлює, що знання їх точної вартості, і виходячи з цього - їх вміле використання, може серйозно зміцнити позиції підприємства на спеціалізованому ринку, незалежно від роду діяльності.

Ми пропонуємо здійснити оцінку ІВ або нематеріальних активів максимально якісно і з урахуванням різного характеру чинників, індивідуальних особливостей інтелектуальної власності, в завчасно визначені терміни. Ваші управлінські рішення знайдуть повне обґрунтування і впевненість у завтрашньому дні, якщо ми будемо співпрацювати. Зв'язуйтеся будь-яким зручним для Вас способом з нашими професійними менеджерами і уточнюйте нюанси, що стосуються саме Вашого випадку. Крім якості послуг, що надаються, наша організація формує конкурентні ціни, звертайтесь, і переконуйтесь в цьому на власному досвіді!

Оцінка нематеріальних активів і інтелектуальної власності
від 5000 грн.
Строк: від 5 ти днів
Результат:
Необхідні документи:
Замовити
Відгуки

Услуги нотариуса: договор аренды автомобиля