Договір іпотеки, Україна

Договір іпотеки, Україна

Застава нерухомого майна будь-якого виду - один із способів забезпечити виконання взятих зобов'язань перед кредитором, його порядок і умови регулюються Законодавством України. Якщо боржник (заставодавець) не виконує покладені на себе обов`язки, кредитор має право на матеріальне відшкодування за рахунок майна, яке було закладено, і значиться в договорі як предмет угоди.

Найчастіше закладають нерухомість. У цьому випадку буде доречно говорити про один з різновидів договору щодо застави - іпотеку. Договір застави іпотеки є важливою угодою, в якій заставодавець (одна сторона) фіксує свою нерухомість в якості гарантії, що забезпечує виконання взятих на себе зобов'язань перед другою стороною (кредитором).

Наші громадяни, в своїй більшості не дуже підковані в юридичних питаннях, тому найкраще звернутися в нотаріальну контору або до незалежного нотаріального фахівця, перед тим як підписувати угоду з банком. Хоч іпотечний договір має загальні положення, які притаманні і для інших офіційних паперів, але у кожного різновиду є свої особливості, ще багато що залежить від індивідуальних особливостей випадку, та й різні банки виставляють свої умови, добре зважені та підготовлені кваліфікованими юристами.

Людина, що уклала договір іпотеки, має право розпоряджатися своїм нерухомим майном, але є деякі обмеження, наприклад, власник не має права в період договору відчужувати будь-яким способом свою нерухомість, саме ту, яка вказана в якості застави.

Нотаріальний фахівець завіряє всі необхідні документи по іпотеці за згодою власника майна (або власників, якщо їх декілька), проводиться це після визначення того, що нерухомість належить саме заставодавцю. Бувають випадки, коли третя особа може поручитися своїм майном, але це відбувається при повній довірі, зазвичай так роблять близькі родичі. Нотаріальне засвідчення паперів потрібне для підтвердження осмисленості прийнятого рішення і повної дієздатності усіх сторін. Після  оформлення, юрист (нотаріус) проводить реєстрацію в Державному реєстрі іпотек.

Перш ніж підписувати договір іпотеки, слід зважити своє рішення і ще раз подумати, чи необхідний цей крок, адже такого роду угоди можуть затягнутися надовго. Плюс якщо Ви, з якихось причин не змогли за певний період оплатити обумовлену суму, то кредитор має право стягнути борг за рахунок заставленого майна, що дуже невигідно і неприємно. Грамотно складений з юридичної та стратегічної точки зору документ, дозволить уникнути конфліктних ситуацій і спірних моментів в подальшому.

Договір застави (іпотеки) нерухомого майна не вступить в силу до того моменту, поки він не пройде процедуру засвідчення у сертифікованого нотаріуса. Завірити можна за місцезнаходженням одної із сторін, або за місцезнаходженням переданої в заставу нерухомості.

Під час складання даного документу, варто керуватися Законом України про іпотеку, особливо - вісімнадцятою статті.

Договір іпотеки в Україні, документи для оформлення

Щоб нотаріус міг почати займатися іпотечним договором, клієнт повинен надати такий пакет документів:

1) Якщо є співвласники або співвласник, то - заява співвласника про те, що він згоден передати в іпотеку квартиру або будинок / частина будинку.

2) Якщо один із співвласників - неповнолітній або малолітня дитина, або ж він зареєстрований за адресою нерухомості, яка буде передана в іпотеку, то доведеться отримати дозвіл органу піклування та опіки. Плюс потрібно свідоцтво про народження малолітньої або неповнолітньої дитини, при цьому, батьки повинні бути присутніми під час оформлення, і мати з собою Індивідуальний Ідентифікаційний Код та паспорт.

3) Довідку про склад сім'ї з квартального комітету або іншого органу, який уповноважений вирішувати державні питання реєстрації місця проживання (довідка Форма номер три).

4) Витяг з Держ. Реєстру майнових прав на нерухомість, якщо право власності оформлялося з 2013 по 2016 рік.

5) тех. паспорт (в тому випадку, якщо він - невід'ємна частина правоустановчого паперу).

6) Підтверджуючий право власності документ, зареєстрований в БТІ (якщо воно було оформлено до 2013 року).

7) Папір, на підставі якого формується основне зобов'язання.

8) Паспорт та ідентифікаційний номер обох сторін.

9) Свідоцтво про шлюб.

10) Заява про згоду на прийом або передачу в іпотеку нерухомості від чоловіка або дружини, справжність підпису повинна бути завірена нотаріально.

Для юридичної особи додатково будуть потрібні:

- При наявності такої - печатка.

- Протокол зборів засновників, на якому було прийнято рішення передати в іпотеку певне майно.

- Ідентифікаційний номер і паспорт представника, якщо він є довіреною особою компанії за дорученням.

- Статутна документація юридичної особи (протокол про призначення керівника на його посаду, статут, витяг з Єдиного Державного Реєстру Юридичних осіб та фізичних осіб підприємців).

Ці списки носять інформаційний характер, тому для уточнення документального пакету саме у Вашому випадку, звертайтеся до наших професійних менеджерів.

Предмет застави, який передбачає договір іпотечного кредитування

Як майнові права, так і майно, може стати предметом застави в договорі. Договір купівлі продажу квартири - іпотека, вона може бути складена лише щодо цінного майна, якщо на нього можна звернути стягнення, і воно може бути відчужене за українським законодавством. Офіційний документ з приводу застави, може мати в своєму складі певні вимоги і умови, які в подальшому будуть затребувані, на підставі вступу в силу документа. Не можуть бути предметом заставного договору вимоги, що конфліктують з законом або мають особистий характер.

Предметом застави не можуть стати об'єкти в процесі корпоратизації, майнові комплекси держпідприємств і об'єкти у державній власності, адже їх приватизація заборонена на законодавчому рівні.

Договір купівлі продажу по іпотеці, внесення змін

Навіть якщо обидві сторони залагодили всі нюанси, і їх влаштовує вміст заставного документа, в зв'язку з різними обставинами, можливо внести доповнення і зміни. Наприклад, коли збільшується боргова сума (вона вказана в тілі договору) або продовжується термін договору. Якщо змінюється предмет застави, також можна внести зміни.

Щось змінювати в заставному договорі заборонено, якщо іпотека включається в пул (об'єднання іпотек), зобов'язання за договором припинено або замінено іншим зобов'язанням, яке виникло вже після оформлення паперу.

Умови підписання іпотечного договору

Держава, юридичні та фізичні особи мають право ставати сторонами договору, як в ролі заставодержателя, так і в ролі заставодавця.

Тільки банківські організації мають право бути заставоутримувачем земель, які відведені під сільське господарство.

У ролі заставодавця може бути не тільки власник, але і особа, якій було передано майно і право застави. Плюс при підписанні паперів, представляти сторону заставодавця може людина, якій доручили це зробити за довіреністю.

Нотаріус засвідчує документ лише після того, як особисто перевірить на наявність заборони відчуження нерухомості, яка є предметом договору, якщо вона не знаходиться під арештом, юрист завіряє договір.

У тому випадку, якщо предмет договору - майно, що перебуває у державній або комунальній власності, засвідчення буде можливо після отримання згоди державної влади або органу місцевого управління, залежно від того, в чиїй юрисдикції знаходиться об'єкт.

Майно у спільній власності

Якщо у нерухомості є кілька власників, в іпотеку вона може бути передана за згодою на це всіх співвласників. Майно в частковій власності (частина або пай) може виступати в ролі самостійного предмета застави (іпотеки), лише в тому випадку, якщо воно в натурі виділено.

Незавершене будівництво

Якщо будівництво об'єкта не завершене, але він є предметом заставного договору, і в процесі зведення дане нерухоме майно набуло характеристик, які не були вказані у підписаному документі (планування, поверховість, зміна площі), то фактичні зміни слід внести в договір.

В іпотеку не може передаватися майно, що перебуває в податковій заставі.

При умовах, які передбачають накладення заборони на відчуження предмета заставного договору, перед засвідченням, нотаріус вказує даний факт.

Оформляючи або засвідченням документа, юрист (нотаріус) зобов'язаний пояснити сторонам, що передбачає договір, і як проводиться реєстрація.

Згідно зі статтею 17 Закону України про іпотеку, договір може бути розірваний в таких випадках:

а) знищення переданої в іпотеку споруди або будівлі, і якщо іпотекодавець не зайнявся його реконструкцією або відновленням. Якщо предмет іпотеки - земля, на якій знаходиться будівля, то при знищенні об'єкта земельна ділянка залишається в іпотеці;

б) якщо договір визнаний недійсним;

в) при вступі в права власності на предмет іпотеки іпотекотримателем;

г) в разі реалізації іпотечного об'єкта відповідно до Законодавчих норм України;

д) при закінченні терміну дії договору або припинення основного зобов'язання.

Існують ще причини, які передбачені законом, їх ви можете уточнити у спеціалістів.

Сам документ, що підтверджує взяті іпотечні зобов'язання включає в себе детальний опис всіх зобов'язань основного договору (купівлі-продажу з розстрочкою або відстрочкою платежу, кредитного найму):

- порядок виконання умов;

- термін виконання зобов'язання (основного);

- розмір взятих зобов'язань;

- сутність договору (основного).

Коли береться кредит, може бути одночасно підписаний договір купівлі-продажу нерухомого майна та договір застави (іпотеки). Такий варіант має місце бути в тих випадках, коли іпотека є забезпеченням кредиту на покупку цього ж житлового або нежитлового приміщення / будівлі, яка передана в іпотеку під заставу.

У порівнянні з договором застави, іпотечний документ має свою особливість, вона ґрунтується на законодавчих вимогах (стаття 18 Закону України про іпотеку). З цього виходить, що в договорі іпотеки повинні бути вказані:

  1. Посилання на видачу заставної або її відсутність.
  2. Якщо в іпотеку передається земельна ділянка, то її цільове призначення.
  3. Розмір та зміст основного зобов'язання, порядок і термін виконання, або ж посилання на угоду, де і встановлені ці зобов'язання.
  4. Для фізичних осіб: ім'я; прізвище; батькові; місце проживання із зазначенням адреси. Для осіб без громадянства або іноземців: прізвище; ім'я; по батькові (якщо є таке), місце постійного проживання за межами України.
  5. Для юридичних осіб резидентів: ідентифікаційний код в Єдиному Державному реєстрі фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, відомості про місцезнаходження і найменування. Для нерезидентів: місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована особа, найменування.
Договір іпотеки, Україна
1400 грн.
від 1300 грн.
Строк:
Результат:
Необхідні документи:
Замовити
Відгуки

Експертна оцінка нерухомості в Києві: оцінка квартири для договору купівлі продажу у нотаріуса